Disclaimer


Gebruik van Welkelaptop.nl

Alle content van Welkelaptop.nl is exclusief geschreven voor en door Welkelaptop.nl Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiƫren, te distribueren, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen.

Aansprakelijkheid

Het gebruik maken van deze website geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker. Welkelaptop.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van Welkelaptop.nl.

Overnemen artikelen

Het is toegestaan om artikelen van Welkelaptop.nl zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te plaatsen op uw eigen website of in gedrukte media, onder voorwaarde dat het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht bij Welkelaptop.nl blijft berusten, dat het overnemen op incidentele basis en onder bronvermelding (link) geschiedt.

Links

Welkelaptop.nl heeft links opgenomen naar andere websites die interessant kunnen zijn voor gebruikers. De beheerders van de gelinkte websites zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Welkelaptop.nl kan niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor inhoud op, of transacties via deze gelinkte websites.

Advertenties

Alle advertenties op de Welkelaptop.nl zijn aangeleverd door derden. Deze aangeleverde sites kunnen informatie bevatten die onafhankelijk van Welkelaptop.nl door content providers zijn gemaakt. Het gebruik van deze externe sites is puur vrijwillig. Deze adverteerders genieten in geen enkele vorm onze aanbeveling of voorkeur. Uw correspondentie en handelingen met, of participatie in promoties van adverteerders, reserveringen inbegrepen en alle andere condities, vinden alleen tussen u en de adverteerders plaats. Welkelaptop.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor problemen die ontstaan zijn als gevolg van deze handelingen.

Contact

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen via het contactformulier.


Vorige pagina: Soorten Laptops
Volgende pagina: Sitemap